έφεκτος

ἔφεκτος, -ον (Α)
1. αυτός που περιέχει τη μονάδα και το ένα έκτο της (11/6)
2. φρ. «τόκος ἔφεκτος» — τόκος ίσος με το 1/6 τού αρχικού κεφαλαίου, δηλ. τόκος 162/3%
3. το ουδ. ως ουσ. τὸ ἔφεκτον
πρόσθετος φόρος ενός έκτου επί τής πληρωμής για τη μεταφορά γεννημάτων.
[ΕΤΥΜΟΛ. < επί + ἕκτος].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • εφεκτός — ἐφεκτός, ή, όν (Α) 1. ο συγκρατούμενος 2. (το ουδ. πληθ. ως ουσ.) τὰ ἐφεκτά ζητήματα για τα οποία κάποιος είναι επιφυλακτικός στην έκφραση τής γνώμης του. [ΕΤΥΜΟΛ. < επέχω βλ. εφεκτικός] …   Dictionary of Greek

  • ἐφεκτός — to be held back masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἔφεκτος — containing masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐφεκτῶν — ἐφεκτός to be held back fem gen pl ἐφεκτός to be held back masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐφεκτούς — ἐφεκτός to be held back masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἔφεκτοι — ἔφεκτος containing masc/fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • FOENUS — ex fetu, i. e. partu pecuniae, ut Gr. τόκος ἀπὸ τοῦ τίκτειν, Varro. Alii a fundo, quia fructus fundit: vel a fetendo, quod eiusmodi lucrum feteat in Rep. primitus appellabatur naturalis terrae fetus, postea per translationem, nummorum fetum… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • επταπλασιέφεκτος — ἑπταπλασιέφεκτος, ό (Α) φρ. «ἑπταπλασιέφεκτος λόγος» η αναλογία 7 1/ 6:1. [ΕΤΥΜΟΛ. < επταπλάσιος* + έφεκτος «ο περιέχων 1 + 1 / 6» (επί + έξ + κατάλ. τος)] …   Dictionary of Greek

  • εφείκοστα — ἐφείκοστα, τὰ (Α) πάπ. πρόσθετος φόρος κατά 1/20 πάνω στην κύρια αξία. [ΕΤΥΜΟΛ. < επί + εἰκοστά. Η δασύτητα αναλογική προς το ἔφεκτος*] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.